Wijze lessen uit de Bijbel

Leer je kinderen al vanaf jonge leeftijd hoe ze moeten leven.
Wanneer ze volwassen zijn geworden, zullen ze op dezelfde weg verdergaan.

(De Bijbel, Spreuken 22:6)

Het is een hele opgave om kinderen wijsheid bij te brengen. Want dat veronderstelt dat je zelf wijsheid bezit en dat je die door geeft aan je kinderen. Ik ben blij dat er in de Bijbel heel veel wijze lessen staan en dat ik daar uit kan putten om onze kinderen wijsheid te leren.

In ons gezin hebben wij de gewoonte om iedere morgen met de kinderen een wijze les uit het boek Spreuken te lezen. Ik heb die tip ooit gelezen in een boek en dat leek mij het navolgen waard. Het is heel mooi om samen met de kinderen na te denken welke les God ons wil geven voor die dag. Het boek Spreuken is concreet en praktisch en al met al hebben we zo al heel wat thema’s samen met de kinderen door kunnen nemen. Bijvoorbeeld deze over ruzie maken:

Als je een ruziezoeker wegjaagt, gaat de ruzie over. Het schelden en geruzie houden op. (Spreuken 22: 10)

We hadden een mooie gesprekje over hoe je ruzies kunt oplossen en ook over wat hun eigen aandeel is in ruzies.
Of deze spreuk, over vriendschap,  het kiezen van vrienden en welke vriend/vriendin ze zelf zijn voor de ander:

Ga niet om met driftige mensen. Wees niet bevriend met mensen die snel kwaad zijn.Want anders neem je hun slechte gedrag over en zal het slecht met je aflopen.(Spreuken 22: 24, 25)

Ik hoop en bid met heel mijn hart dat deze lessen beklijven bij de kinderen. Dat ze later hun weg met God zullen blijven gaan en de richtlijnen uit Bijbel willen volgen. ‘Genade is geen erfgoed’, zegt een oude uitdrukking. Gods beloften blijven gelukkig altijd gelden en daarmee ook de belofte waarmee ik deze blog begon. Daar houd ik me biddend aan vast.