Werk

Het licht valt speels door de bladeren. De zon kleurt het gras nog mooier dan het al is. Bloemen geuren en laten hun kleurenpracht zien. Kleine dieren kruipen door de grashalmen, grote dieren laten van zich horen. 

Alles is perfect. Juist op deze plek gaf God mensen een heilige opdracht: werk! We zijn in het paradijs en om de toestand van de mens en van de schepping te volmaken zet God de mens in de hof van Eden om ‘die te bewerken en te onderhouden’ (Genesis 2:15).
IMG_2965
Werk is dus niet bepaald een vloek van ná de zondeval, maar een zegen van vóór de zondeval. Wat een paradigmawisseling betekende dit inzicht voor mij! Werk is geen noodzakelijk kwaad,iets wat er helaas nu eenmaal bij hoort. Werk is intrinsiek goed voor een mens. Ik kom erdoor tot mijn doel, ik beantwoord zo aan de scheppingsopdracht die God me geeft. Door te cultiveren, orde te brengen in chaos, dingen mooier te maken, randvoorwaarden te scheppen voor bloei en groei doe ik precies waarvoor God me geroepen heeft. Sterker nog, daarmee weerspiegel ik iets van Gods beeld in mij. Want is dat niet wat God zelf deed toen hij de woestheid van de aarde vormde tot een prachtige plaats?
 IMG_3227
Natuurlijk weet ik het: het bleef niet zo. Bij werken kwam het zweet des aanschijns. Ploeteren is het soms, zwoegen zonder resultaat.. Maar dat neemt niets weg van de vreugde die werk ook vaak kan geven. Zowel in het genieten van het proces als met tevredenheid kijken naar het resultaat. Het helpt mij om te genieten van het werk dat op mijn pad komt, betaald en onbetaald. Het verklaart ook waarom werken vreugde en voldoening geeft. Dat hoort immers zo te zijn! Gods licht schijnt op deze manier door het bladerdek van zwoegen heen en laat ons zien: het is goed.

 

RelatedPost