Wat voor werk doe je eigenlijk?

IMG_4170

‘Wat voor werk doe je eigenlijk?’ Een mooie openingszin om een kennismakingsgesprek te voeren. Persoonlijk en toch niet té dichtbij. En het geeft ook genoeg stof tot praten. Ook als je niet meer werkt (wat heb je gedaan voordat je gestopt bent met werken?) of als je nog niet werkt (welke opleiding doe je?). Of je nu thuis in je gezin werkt, vrijwilligerswerk doet of buitenshuis werkt: werk geeft op een bepaalde manier voldoening. Hoe komt dat? Ik schreef er al eens eerder over. Werk is door God gegeven aan de mens om tot je doel te komen. God heeft ons de opdracht gegeven om de aarde te bebouwen en te bewaren. Om de wereld te ontginnen met de door God aan jou gegeven talenten. En daarom is werk goed, want het is door God gewild. Wij leven op aarde om God de eer te geven die Hij toekomt, onder andere door ons werk goed te doen. We brengen onze eigen talenten in om de wereld te cultiveren en daarmee weerspiegelen we Gods beeld.

Werken om te dienen
Werk is een manier om de ander te dienen met onze gaven. En wat we ervoor terug krijgen is voldoening, zeker als we iets tot voltooiing brengen. Ook daarmee weerspiegelen we iets van God zelf, die bij de schepping immers zelf ook na een dag werken keek naar wat Hij gemaakt had ‘en zag dat het goed was’. Door orde te scheppen in chaos, creatief om te gaan met mogelijkheden en de schepping verder te ‘ontvouwen’, volgen we Gods patroon van creatieve en culturele ontwikkeling.

Iedereen onderhoudt de schepping op zijn manier en ‘bebouwt en ontwikkelt’ de aarde. Dat kan door het schilderen van je huis, dienen bij de politie, mensen in geestelijke nood bijstaan. In het doen van je werk, van wat je hand vindt om te doen, zit al betekenis voor het koninkrijk van God. Dat is dus niet alleen als je zendingswerker, predikant, evangelist, leerkracht of verpleegkundige bent. Vaak worden deze beroepen toch wel expliciet benoemd als beroepen waar je God kunt dienen. Maar God roept de mensen op om het evangelie overal te verkondigen. Dat betekent dus ook in alle beroepsgroepen en inkomensklassen. En dat betekent dus ook dat elk beroep een roeping van God is.

Werk als frustratie
Werk is helaas ook vaak een bron van ergernis en frustratie. We kunnen er teveel of juist te weinig tijd aan besteden. We kunnen werk ook als een god zien die ons zal geven wat we nodig denken te hebben: status, houvast, zekerheid. Net als alles, is ook werk door de zondeval gecorrumpeerd.

Maar als werk door God gegeven is aan de mens, mogen we weten dat Hij met de opdracht om ons ten volle in te zetten voor Hem ook de bescherming zal geven om er niet aan ten onder te gaan.

‘Doe wat je hand vindt om te doen en doe het met volle inzet’.

De inzichten in deze blog zijn mede tot stand gekomen na het luisteren van preken van Tim Keller over werk & cultuur.