Liefhebben is kwetsbaar zijn

‘Liefhebben is kwetsbaar zijn, hoe dan ook.’ Deze quote komt van C.S. Lewis. De afgelopen weken herlas ik het boek ‘De fascinerende vrouw’ waar deze quote wordt aangehaald. Een boek dat mij aan het denken zet over wie ik mag zijn als vrouw. Hoewel het boek wat mij betreft een groot ‘onderbuik-gehalte’ heeft en er wel heel veel films gequoot worden, heb ik er toch veel van geleerd. Over dat je als vrouw leven geeft door te bemoedigen, te verzorgen en door schoonheid te brengen in het leven. Ook leerde ik dat vrouwen zich òf teveel op de achtergrond begeven òf zich juist heel overheersend gedragen om zoveel mogelijk onder controle te houden. Beide houdingen zijn een reactie op het besef dat we niet zijn, zoals we willen zijn. Er is een omgeving vol genade en veiligheid nodig om onszelf niet te verstoppen achter een masker. En om de schoonheid die we van God gekregen hebben te delen met onze omgeving. Vriendschap is werkelijk een geschenk. Iets om te koesteren en voor te bidden. Als God ons vriendschap geeft, betekent het dat Hij ons de zorg voor elkaars hart toevertrouwt. Vriendschap is in zekere zin ook gevaarlijk.

‘Heb iets of iemand lief en je kunt er zeker van zijn dat je hart doorstoken en wellicht gebroken zal worden. Als je het beslist intact wil houden, zul je het aan niemand uit handen mogen geven, zelfs niet aan een dier. Omwikkel het maar zorgvuldig met hobby’s en met kleine gemakken; blijf verder overal buiten; berg het veilig op in het doosje of de doodskist van je egoïsme. Maar ook in het doosje – veilig, donker, roerloos en luchtdicht – zal het een verandering ondergaan. Gebroken wordt het niet; het wordt onbreekbaar, ondoordringbaar, onverzoenbaar. De enige plaats buiten de hemel waar je absoluut veilig bent voor alle gevaren en verwikkelingen van de liefde, is de hel. (C.S. Lewis, De vier liefdes)

Heftig hè, vooral die laatste zin. Liefde is prachtig en liefhebben maakt je kwetsbaar. Toch is het dit risico alleszins waard. God neemt ook dit risico. Hij biedt ons Zijn vriendschap aan, Hij geeft zichzelf. Wij mogen antwoord geven. ‘Wie liefheeft kent God, want God is liefde’. (1 Joh. 4)

Heere, leer mij Uw liefde.