Levensregel voor beginners

levensregelvoorbeginners

Er zijn boeken die mijn denken behoorlijk hebben beïnvloed. Het boekje ‘Levensregel voor beginners’ van Wil Derkse is er zo één . 125 pagina’s met Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Eigenlijk een boekje over time-management, maar dan geworteld in de leer van Benedictus. Benedictus leefde in de zesde eeuw na Christus. Hij schreef een ‘Regel voor monniken’. De Regel is bescheiden, gericht op groei van een persoon en de gemeenschap, een regel voor alledaagse bezigheden. Want alles biedt een kans om Gods lof te bezingen.

Wil Derkse past de elementen uit deze spiritualiteit en de daarmee verbonden levensstijl toe op het leven buiten de kloostermuren. Want die blijken heel vruchtbaar te zijn voor een versterking van kwaliteit.

De benedictijnse levensregel gaat bijvoorbeeld over aandachtig luisteren om tot resultaat te komen. Aandachtig luisteren is erop gericht om te horen wat de situatie van ons vraagt, om daarop vervolgens respons te geven. Is er sprake van geen of slecht resultaat? Dan is er vaak niet of onvoldoende aandachtig opgelet. Niet zozeer door kwade opzet, maar door slecht luisteren, onoplettendheid, half werk leveren. Aandachtig luisteren is een goed begin voor beter resultaat.

Ook de kloostergeloften ‘Stabilitas, Conversatio Morum en Obedientia’ worden door Derkse toepasbaar gemaakt voor het leven buiten het klooster. Stabilitas betekent: erbij blijven, volhouden, niet weglopen, ‘commitment’, trouw. Dit omvat bijvoorbeeld dat je je oefent om niet in dagdromerij weg te vluchten van de taak waaraan je bezig bent. Oefenen van deze deugd kan in verschillende contexten: volle aandacht voor het telefoongesprek dat je voert, het bereiden van de maaltijd voor je gezin, je deelname aan een vergadering.

In het laatste deel beschrijft Wil Derkse benedictijnse aanwijzingen voor het leven ‘in een heilzaam ritme’, ofwel: timemanagement. Wat dacht je van de ‘kunst van het beginnen’. Geen uitstelgedrag wanneer je aan een lastige klus moet beginnen. Maar starten als de tijd voor het klusje is aangebroken. De volgende aanwijzing is ‘de kunst van het stoppen’. Niet nog een uur overwerken, als je al lang met iets anders begonnen had moeten zijn. Maar stoppen ‘als de bel gaat’.

Tot slot nog een kritische noot. De gelovige context van de Regel van Benedictus zou wat mij betreft wat beter in het boekje van Wil Derske door mogen klinken. Het toepassen van Conversatio Morum (dagelijkse bekering) enkel en alleen als ‘verbetermanagement’ is wat mager. Het boek zou aan diepte gewonnen hebben als werd benoemd dat de dagelijkse bekering een dagelijkse nieuwe toewijding aan God betekent. En dat daaruit ook een dagelijkse verandering in je leven volgt, is dan niet meer dan een logisch vervolg.

Desalniettemin kan ik iedereen dit boek van harte aanraden!