Een hoopvolle toekomst

IMG_5028
Deze mok is te bestellen op www.bijbelmok.nl.

‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’ De Bijbel, Jeremia 29:11.

Heeft God een uitgedacht plan met ons leven waarin alles al vast ligt wat ik ga doen? Dat is een vraag die mij veel heeft beziggehouden. Is alles al van te voren bepaald? En waar blijft mijn verantwoordelijkheid dan om goede keuzes te maken, of waren die keuzes dan ook al verwerkt in het plan van God? Lastige vragen. Zoals ik er nu in sta denk ik dat God inderdaad een plan heeft met mijn leven en met de wereld zelf. Of liever gezegd: een doel. Dat alles wat ik nu heb en meemaak gebruikt wordt door God om Zijn liefde te delen met mij. Tot eer van God zelf. In dat doel van God is er ruimte voor mijn eigenheid, voor mijn eigen keuzes en de voorkeuren die aansluiten bij mijn door God gegeven (en gevormde) karakter.

De tekst uit Jeremia die hierboven staat gaat over de dachten van God. En eigenlijk niet eens zozeer over wat er allemaal met mij gaat gebeuren. Nee, het gaat over Gods gedachten van vrede (en niet van kwaad). In de eerste plaats zegt God dit via Jeremia tegen de mensen uit Israƫl die niet meer in hun eigen land wonen. Zoals toen met meer volken gebeurde, waren ze en masse meegenomen naar een ander land. Als een oorlogsbuit: goedkope werknemers. Veel Joden woonden in Babel. Maar God vergat hen niet: Ik ken de gedachten die Ik over u koester, gedachten van vrede, om u toekomst en hoop te geven. Met deze woorden werden de joden bemoedigd en mochten ze weten dat ze ooit weer terug zouden keren naar hun eigen land.

Maar wat kan ik nu leren van zo’n tekst. Heeft God ook gedachten van vrede voor mijn leven? En wil Hij mij toekomst en hoop geven? Ja! (en ik zeg het nog maar eens tegen mezelf: ja!). God is een liefdevolle, geduldige God met heel veel genade. Die geeft Hij niet karig, maar ruimhartig. Hij heeft absoluut het geluk van iedereen voor ogen. Niet dat Hij belooft dat ons niets moeilijks zal overkomen, wel dat Hij er altijd bij is. Altijd. Dat geeft inderdaad hoop voor de toekomst.

Heeft God een plan met mijn leven? Ik geloof dat God mij begeleidt naar de toekomst, een hoopvolle toekomst. En wat ik ook onderweg zal tegenkomen: Hij is erbij.

De mok die op de foto staat heb ik gekregen van Samantha die allerlei Bijbelmokken in haar webwinkel heeft. Ook een Bijbelmok bestellen? Dat kan op www.bijbelmok.nl.