Dank voor je woorden

IMG_4631 Goede woorden ontgiften de samenleving. Deze mooie zin las ik in het decembernummer van het blad De Nieuwe Koers. Ik kreeg een exemplaar toegeschoven van vrienden. Deze quote trok mijn aandacht. Want de samenleving kan wel wat ontgifting gebruiken. Goede, opbouwende woorden. Wat is het fijn om ze te horen. En daarom ook belangrijk om ze uit te spreken. Woorden die het welbevinden van een ander voor ogen hebben. Woorden die ‘heil’ (oftewel: heelheid) brengen. Wat zijn dat eigenlijk voor woorden? Woorden die heel maken, dat zijn geen woorden die een mens zomaar paraat heeft. Hoe kunnen wij immers heel maken wat gebroken is? Blijkbaar zijn het dan ook geen worden die zomaar uit jezelf voortkomen. Heel maken, dat is het werk van God. Een geblokkeerde weg ontruimen, dat is heelheid brengen. Woorden die wijzen naar Het Woord, het werk van God waardoor de zegen vrijkomt voor ons.

IMG_4632

Woorden die heel maken zijn vaak geen softe woorden die om de hete brij heen draaien. Goede woorden zijn woorden van waarheid. Woorden van liefde. ‘Alle drama’s in de wereld beginnen met verziekte taal’, nog zo’n quote uit het artikel. Let op je woorden dus, een mooie aansporing voor deze week. Woorden die zegen brengen. Dat vraagt discipline en lef.

Hoe dat kan? Ik zocht naar wat praktische tips:

  1. Zeg vooral wat je wél wilt (en probeer het woordje ‘niet’ te vermijden).
  2. Vervang het woordje ‘maar’  door het woordje ‘en’ (je hebt het goed gedaan én probeer de volgende keer op tijd te zijn).
  3. Zoek de uitzonderingen (is iemand altijd laat, langzaam, lui? zoek naar momenten waar dit niet het geval is en vestig daar je aandacht op in woorden).
  4. Realiseer je dat je naar God beeld geschapen bent. God is een communicatieve God. Als jij spreekt, ben je een afspiegeling van Hem.
  5. Als je goede, eerlijke, creatieve of verbonden woorden spreekt, zul je merken dat je er zelf ook winst uit gaat halen. Als je een ander tot zegen bent, zul je ook jezelf tot zegen zijn. Wat je zegt, wordt je zelf.