Advent

Wachten op iets waarvan je weet dat het gaat komen. Dat deed Abraham en daar heb ik enorme bewondering voor. God beloofde, Abraham geloofde. Het lijkt zo eenvoudig. Toch hebben struikelende christenen (zoals ik) daar heel wat mee te stellen. 

In Genesis 12:2 staan een paar woorden waar ik vaak overheen gelezen heb, maar die een sleutel lijken te zijn om te begrijpen hoe Abraham kon blijven geloven. Ook al bleef de vervulling honderd jaar uit. 

‘Ik zal u zegenen’. 

God zegent Abraham. Daardoor kon hij geloven, met niet meer en niet minder dan dát hield hij het vol. Prachtig, maar wij dan? Degenen die geloven worden samen met de gelovige Abraham gezegend (Galaten 3:9). God laat ook ons niet op weg gaan zonder Zijn zegen. Nooit. 

Eerlijk gezegd vind ik advent vaak lastig. We maken het kerstfeest gezellig met kaarsjes en een kerstboom. De vier adventskaarsen helpen mij om stil te staan bij Jezus die hoop, liefde, vrede en vreugde bracht. Maar hoe doe je dat nu, verwachtingsvol uitzien naar wat God gaat doen? Waar haal ik het geloof vandaan?

Jezus zelf is het antwoord. Abraham kreeg de belofte van God ‘Ik ben met je’. Jezus liet dat zien door er te zijn, God met ons, Immanuel, de ‘Ik ben’ op deze aarde. ‘Ik ben bij je’  fluistert God zachtjes in de wereld, voor wie het horen wil. 

We hoeven geen bergen te beklimmen met de namen ‘Ik zal presteren’ of ‘Ik zal het perfect doen’. Want de Heere zal zelf voorzien, Hij werd het lam dat de plaats van alle kinderen van Abraham in nam. 

Kom, laten wij aanbidden.