40dagentijd in huis

IMG_4621

De 40dagentijd (of: lijdenstijd) wil ik ook graag zichtbaar maken in ons huis. Net als we de weken voor kerst toeleven naar het kerstfeest, wil ik dat ook graag in de weken voor het paasfeest. Eigenlijk wil ik dat juíst in de weken doen. Want het paasfeest is het belangrijkste feest van het jaar. Om de inhoud van de 40dagentijd zichtbaar te maken, heb ik deze drie glazen potjes in de woonkamer gezet. In het eerste potje zit een steen. Dit is de steen die symboliseert wat er in de weg kan zitten tussen ons en God, of tussen mensen onderling. In het tweede potje zit een kruis. Die wijst vanzelfsprekend naar het lijden in deze wereld én naar het lijden van de Here Jezus om de weg naar God weer vlak te maken. In het derde potje zit een hartje, dit staat symbool voor de grote liefde van God voor ons. Drie symbolen die de 40dagentijd tastbaar maken. En ook alvast een inkijkje geven naar de paasmorgen, waar we vieren dat de steen is weggerold, het kruis leeg is (want Jezus is opgestaan en heeft de dood overwonnen) en de feest van Gods liefde voor ons gevierd kan worden.

De 40dagentijd is een periode van stil worden, stilstaan bij het lijden in de wereld, stil worden voor God. Een mooie tijd van voorbereiding op het paasfeest. Wat doe jij in de 40dagentijd in je gezin?